Zgodovina kluba

Judo klub Ivo Reya nosi ime po judoistu Ivo Reyi, ki je tregično preminil 29. novembra 1960. leta pod Škarjami v Savinjskih Alpah, star 28 let.                                                                                             Bil je inž. elektrotehnike, zaposlen v Elektro Celju. Kot prvi Jugoslovan je prejl črni pas. Že v gimnazijskih letih je veliko hodil v planine. Po končani gimnaziji je odšel v Ljubljano na študij elektrotehnike, kjer se je prvič seznanil z judom. Na koncu leta 1957 je v Celju organiziral in vodil tečaj jiu-jitsa, februarja 1958 pa tudi tečaj juda in  ta datum štejemo za začetek juda v Celju.

Ivo Reya Ivo Reya 22. 11. 1932 – 29. 11. 1960

Zgodovina juda v Celju se pričnja 1. februarja 1958. leta, ko je Ivo Reya v telovadnici III. O.Š. v Vodnikovi ulici organiziral tečaj jiu – jitsa in pozneje juda.                                                                     V  letu 1959 so ljubitelji juda pri ŠD Olimp ustanovili sekcijo za judo. To so bili Ivo Reya, Franček Plevček, Danilo Kralj, Ivan Ratej in drugi. Prvi predsednik je bil Franček Plavček.

Ob ustanovitvi je bilo 60 članov, pretežno iz Elektra Celja. Delo je potekalo v telovadnici I. O.Š.     Po smrti Iva Reye (29.11.1960) je trenerstvo prevzel Danilo Kralj. Ob njegovem odhodu v JLA je do vrnitve delo nadaljeval Oto Seles.                                                                                                 Olimp je prenehal delovat 1965. leta zaradi finančnih težav; blazine so sežgali in judoisti niso imeli več pogojev za delo. Posamezniki so zapustili Celje: Oto Seles je odšel v Ljubljano, Avgust Jošt in Lazo Divković v Velenje, ostali so v manjših skupinah skupinah gostovali v osnovni šoli 1. celjske čete, O.Š. Ivan Kovačič – Efenka, TVD Partizan, Kovinar V Štorah in v kletnih prostorih UNZ v Celju.