Judo šole

JUDO TRENINGI NA ŠOLAH

IV. O.Š.                                  vsak ponedeljek                  15:00 – 16:00 – trening poteka nemoteno

II. O.Š.                                  vsak torek in četrtek            13:15 – 14:15 –  trening poteka nemoteno        

O.Š. FRANA ROŠA                vsak torek                             14:30 – 15:30 – trening poteka nemoteno

O.Š. FRANA KRANJCA         vsak ponedeljek in sreda    14:45 – 15:45 – trening poteka nemoteno

O.Š. BLAŽA KOCENA, PONIKVA  vsak petek                    13:00 – 14:00 – trening poteka nemoteno    

O.Š. FRANJA MALGAJA, ŠENTJUR vsak petek                   14:40 – 15:25 – trening poteka nemoteno 

O.Š. VOJNIK     treningi so v šolskem letu 2018/2019 zamrznjeni zaradi premalega št. vadečih