O klubu

PRAVILA VADBE V JUDO KLUBU IVO REYA

• Vadba v Judo klubu Ivo Reya poteka celo leto, tudi ob počitnicah in praznikih
• Vadba je plačljiva
• V času počitnic se število treningov lahko poveča
• Cena vadbe se ne spreminja, če otrok obiskuje vadbo le 1x tedensko (večja zahtevnost dela        trenerja pri podajanju znanja juda)
• Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni
• Judo klub Ivo Reya bo v primeru bolezni oz. odsotnosti trenerja poiskal primerno zamenjavo        na treningu oz. bo pravočasno obvestila otroke da trening odpade
• Prispevek za vadbo poravnajo starši oz. skrbniki za tekoči mesec vadbe najkasneje do 12. v          mesecu.
• V kolikor je otrok prišel samo na en trening in je odsoten zaradi bolezni ali poškodbe je opravičen od plačila v nasprotnem primeru se plača celotna vadnina za tekoči mesec
• V primeru predčasnega prenehanja obiskovanja izbranega športnega programa, prispevka ne    vračamo
• Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki na katere trener in klub nima   vpliva, trener in klub ne odgovarjata
• V primeru, da starš oz. skrbnik želi plačati za več mesecev hkrati mora obvestiti klub po                 elektronski pošti, da napišemo novo položnico in primerni popust
• Popust: pri plačilu vadnine za 6 mesece je popust 10% na končni znesek
pri plačilu vadnine za 12 mesecev vam vadnino za en mesec podarimo

REKLAMACIJE

Če menite, da račun ni pravilen prosim če nam to nemudoma sporočite na elektronsko pošto info@ivoreya-judo.si